Főoldal » Az ügyészségről » Jogi egypercesek » Online csalás – „nyereményjáték”
Regiszt­rá­ci­ós díjat kell fizet­ni, hogy meg­kapd a "nye­re­ményt"? Vagy le kell töl­te­ni egy szoft­vert, ame­lyen meg kell adni az adataid? 
 
Biz­tos, hogy ilyen­kor csa­lók­kal állunk szem­ben, és való­já­ban nincs nye­re­mény, pénzt vagy bank­kár­tya ada­to­kat akar­nak sze­rez­ni tőlünk.