Főoldal » Archív » Órarablás lett a kéregetésből

A Veszp­ré­mi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 20 éves fér­fi­val szem­ben, aki 2016. júni­us ele­jén az egyik ber­hi­dai busz­meg­ál­ló­ban egy kis­ko­rú fiú kar­órá­ját meg­sze­rez­te, majd az órát vissza­ké­rő sér­tet­tet meg­ve­rés­sel fenye­get­te. A fiú félel­mé­ben órá­ját nem merte ismét vissza­kér­ni, és távo­zott a hely­szín­ről.

Veszp­rém Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 09.07.