Főoldal » Archív » Órát és fülhallgatót raboltak a fiatalkorúak

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség minő­sí­tett rab­lás bűn­tet­te miatt vádat emelt három fia­tal­ko­rú­val szem­ben, akik idén május 18-án Sze­ge­den, a nyílt utcán kör­be­fog­ták és han­go­san köve­te­lőz­ve elvet­ték egy moz­gás­kor­lá­to­zott fia­tal fiú kar­órá­ját és fülhallgatóját.

Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 09.09.