Főoldal » Archív » „Öregező” fiatalok ellen emeltek vádat Ózdon

A nyug­dí­ju­kért tört be idős, véd­te­len embe­rek­hez kará­csony­kor egy bará­ti tár­sa­ság több alka­lom­mal a Bor­sod megyei Ózdon 2012-ben.  Az Ózdi Járá­si Ügyész­ség négy 22-25 éves fér­fi­vel szem­ben emelt vádat fel­fegy­ver­kez­ve, cso­por­to­san elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt.

A Bor­sod Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye -rab­lás­ról