Főoldal » Archív » Orgazdákhoz került az elvesztett trombita Veszprémben

A Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség orgaz­da­ság vét­sé­ge miatt emelt vádat két fér­fi­val szem­ben, akik 2014 októ­be­ré­ben egy utcai padon felej­tett trom­bi­tát sze­rez­tek meg, jóval annak valós érté­ke alatt, illet­ve olyan körül­mé­nyek között, melyek alap­ján nyil­ván­va­ló volt a szá­muk­ra, hogy a hang­szer érté­ke­sí­tő­je ahhoz bűn­cse­lek­mény útján jutott hozzá.

A Veszp­rém Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye