Főoldal » Archív » Őrizetbe vették a fegyveres rablással gyanúsított rendőr társát - VIDEÓVAL

A Buda­pes­ti Nyo­mo­zó Ügyész­ség idén júni­us­ban elfog­ta és gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki a Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság egyik kerü­le­ti rend­őr­ka­pi­tány­sá­gán jár­őr­ként szol­gá­la­tot tel­je­sí­tő rend­őr őrmes­te­rét fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett rab­lás és más bűn­cse­lek­mé­nyek meg­ala­po­zott gya­nú­ja miatt. A nyo­mo­zó ügyész­ség a teg­na­pi napon a volt rend­őr egyik civil tár­sát is őri­zet­be vette.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség sajtóközleménye

A kap­cso­ló­dó vide­ó­anyag letölt­he­tő innen.