Főoldal » Archív » Őrizetbe vettek két volt rendőrt - VIDEÓVAL

A Buda­pes­ti Nyo­mo­zó Ügyész­ség vesz­te­ge­tést állít­va elkö­ve­tett befo­lyás­sal üzér­ke­dés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény meg­ala­po­zott gya­nú­ja miatt a teg­na­pi napon gya­nú­sí­tott­ként hall­ga­tott ki, majd őri­zet­be vett két volt buda­pes­ti nyomozót.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - Őri­zet­be vet­tek két volt rend­őrt - VIDEÓVAL