Főoldal » Archív » Őrizetbe vettek több budapesti rendőrt

A Buda­pes­ti Nyo­mo­zó Ügyész­ség vesz­te­ge­tés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek meg­ala­po­zott gya­nú­ja miatt a teg­na­pi napon össze­sen nyolc sze­mélyt hall­ga­tott ki gya­nú­sí­tott­ként, köz­tük egy a Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság állo­má­nyá­ba tar­to­zó rend­őr alez­re­dest, vala­mint több más buda­pes­ti rend­őrt és ügyvédet.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye -Őri­zet­be vet­tek több buda­pes­ti rendőrt