Főoldal » Archív » Orrcsonttörés lett a számonkérésből – vádemelés egy kecskeméti férfi ellen

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy 25 éves kecs­ke­mé­ti férfi ellen, aki 2015. május 31-én, egy kecs­ke­mé­ti busz­meg­ál­ló­ban szá­mon­ké­rés köz­ben arcon ütöt­te és több­ször meg­rúg­ta egyik isme­rő­sét, aki emi­att súlyos sérü­lé­se­ket, így orr­csont­tö­rést szen­ve­dett.

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye