Főoldal » Archív » Orvhalász a Balatonon

Enge­dély nél­kül, til­tott esz­köz­zel fogta a hala­kat. A Tapol­cai Járá­si Ügyész­ség orv­ha­lá­szat vét­sé­ge miatt a mai napon gyor­sí­tott eljá­rás kere­té­ben bíró­ság elé állít­ja azt 41 éves fér­fit, aki 2014. feb­ru­ár ele­jén Bada­csony­láb­di­hegy­nél ún. nyak­zó háló­kat helye­zett ki a Bala­ton­ba, s e til­tott halá­sza­ti esz­köz­zel össze­sen 117 darab sül­lőt fogott. A gya­nú­sí­tott 434.954 forint kárt oko­zott, amely azon­ban a halak lefog­la­lás­sal megtérült.

A Veszp­rém Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - enge­dély nél­kül, til­tott esz­köz­zel fogta a halakat