Főoldal » Archív » Orvhalász a Mosoni-Dunán - bíróság elé állítás

A Győri Járá­si Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állí­tott egy fér­fit, aki 2014 janu­ár­já­ban a Mosoni-Dunán három hal­csap­da (egy varsa és két vég­ho­rog) fel­ál­lí­tá­sá­val enge­dély nél­kül halá­szott – orv­ha­lá­szat vét­sé­gét való­sít­va meg ezzel.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - orvhalász