Főoldal » Archív » Összesen 25 migránst szállított volna Budapestre - újabb vádemelés embercsempészés miatt Kecskeméten

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség minő­sí­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy 53 éves kis­kun­ha­la­si férfi ellen, aki 2015. szep­tem­ber 5-én és 14-én össze­sen 25, a határt ille­gá­li­san átlé­pő szír mig­ránst akart a fővá­ros­ba csem­pész­ni, de a rend­őrök mind­két alka­lom­mal elfogták.

Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 02.02.