Főoldal » Archív » Óvodákba és iskolákba tört be egy férfi

A Pápai Járá­si Ügyész­ség elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak az 54 éves
fér­fi­nak, aki a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint 2014. feb­ru­ár 27-e és 2014. júni­us 2-a
között hét, Pápa kör­nyé­ki köz­ség óvo­dá­já­nak és isko­lá­já­nak az épü­le­té­be tört be.

A Veszp­rém Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye -Óvo­dák­ba és isko­lák­ba tört be egy férfi