Főoldal » Archív » Parlagi sasokat mérgezett meg a hivatásos vadász és társa

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség ter­mé­szet­ká­ro­sí­tás és állat­kín­zás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy város­föl­di vadásszal és tár­sá­val szem­ben, akik ideg­mé­reg­gel mér­ge­zett tojá­sok­kal róká­kat és par­la­gi saso­kat pusz­tí­tot­tak el.

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye