Főoldal » Archív » Peches besurranó tolvaj

Egy nyír­bél­te­ki férfi 2014. már­ci­u­sá­ban egy este alatt 4 haj­dú­szo­bosz­lói ingat­lan­ban is érté­kek után kuta­tott, azon­ban több helyen is meg­za­var­ták, végül pedig tet­ten érték és elfog­ták. A Haj­dú­szo­bosz­lói Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett lopás vét­sé­gé­nek kísér­le­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat a fér­fi­vel szemben.

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - peches besur­ra­nó tolvaj