Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Pedagógusra támadt a gyermekotthonban

A vád­lott kia­bál­va, szit­ko­zód­va tenyér­rel meg­ütöt­te a gyer­mek­fel­ügye­lő és gyer­mek­vé­del­mi asszisz­tens sér­tett mell­ka­sát, majd mind­két csuk­ló­ját meg­ra­gad­ta és a neve­lői szoba felé rán­gat­ta, köz­ben folya­ma­to­san han­go­san szidalmazta.A 2013. május 23-án tör­tént cse­lek­mény előz­mé­nye, hogy a sér­tett nem enge­dé­lyez­te, hogy a fia­tal­ko­rú vád­lott a 6 hóna­pos kis­gyer­me­ké­vel eltá­voz­zon az intéz­mény területéről.

A Hajdú-Bihar Megyi Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - peda­gó­gus­ra támadt a gyermekotthonban