Főoldal » Archív » „Pedofília” miatt bántalmazták fogolytársukat

2014. év ele­jén Győr-Moson-Sopron Megye egyik büntetés-végrehajtási inté­ze­té­ben három fog­va­tar­tott a fogoly­tár­sát azért bán­tal­maz­ta, kínoz­ta napi rend­sze­res­ség­gel, mert tudo­mást sze­rez­tek arról, hogy „pedo­fil” bűn­cse­lek­mény miatt ítél­ték őt sza­bad­ság­vesz­tés­re.

A Győr-Moson Sop­ron Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye