Főoldal » Archív » Pénz miatt végzett az idős nagynénjével

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt indít­vá­nyoz­ta annak a 64 éves bajai fér­fi­nek az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát, aki az idős nagy­nén­jét a saját ott­ho­ná­ban agyon­ver­te.

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - elő­ze­tes szep­tem­ber 12 (idős roko­nát ölte meg)