Főoldal » Archív » Pénzért árulta a kábító hatású anyagot

A Kun­szent­mik­ló­si Járá­si Ügyész­ség kóros szen­ve­dély­kel­tés vét­sé­ge miatt 2014. októ­ber 9-én gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állí­tott egy 19 éves kun­szent­mik­ló­si fér­fit, aki 2014 már­ci­u­sa és októ­be­re között Kun­szent­mik­ló­son több­ször adott el kábí­tó­szer­nek nem minő­sü­lő, bódí­tó hatá­sú anya­got egy fia­tal­ko­rú fiúnak.

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 10.10.