Főoldal » Archív » „Pénzpörgető” csalót állítottak bíróság elé

A Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség csa­lás bűn­tet­te miatt – gyor­sí­tott eljá­rás­ban – bíró­ság elé állí­tott egy len­gyel fér­fit, aki más­fél hónap­pal ezelőtt a fővá­ros­ban, egy szin­tén kül­föl­di állam­pol­gár­sá­gú sér­tett­nek ked­ve­ző pénz­vál­tást ígért, az átadott pénz­kö­teg­ben azon­ban - forint helyett - jórészt perui bank­je­gye­ket helye­zett el.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség sajtóközleménye