Főoldal » Archív » Pénzt adtak kamatos kamatra

Egy 38 éves nő és 42 éves férje 2013-ban négy eset­ben kihasz­nál­ták a köl­csön­ké­rők nehéz anya­gi hely­ze­tét Komárom-Esztergom megyé­ben. Pénzt adtak nekik, majd annak több­szö­rö­sét köve­tel­ték vissza. Az uzso­rá­sok a tőlük nem messze lakó nőtől a köl­csön­adott 15.000 Ft helyett 100.000 Ft-ot kér­tek vissza, majd elkí­sér­ték az auto­ma­tá­hoz azért, hogy a szám­lá­ra érke­ző csa­lá­di pót­lé­kot elve­hes­sék a tar­to­zás fejé­ben. A házas­pár ezen felül meg­fe­nye­get­te az adóst, ha nem tudott fizetni.

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye