Főoldal » Archív » Pénzt csalt ki az ál-munkaközvetítő

A Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség négy rend­be­li csa­lás vét­sé­ge miatt emelt vádat egy 37 éves Zala megyei fér­fi­val szem­ben, aki kül­föl­di mun­ka­vég­zés ígé­re­té­vel káro­sí­tott meg embe­re­ket. A férfi annak érde­ké­ben, hogy pénz­hez jus­son, 2012 szep­tem­be­ré­ben az egyik inter­ne­tes hir­de­té­si olda­lon, fik­tív néven, fran­cia­or­szá­gi mun­ka­hellyel, német mun­kál­ta­tó alkal­ma­zá­sá­ban hir­de­tett nem léte­ző épí­tő­ipa­ri munkát.

A Veszp­rém Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - pénzt csalt ki az ál-munkaközvetítő