Főoldal » Archív » Pénzt csalt ki tőle és még élettársát is új szerelméhez költöztette

A Győri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint a 42 éves hölgy 2014-ben az egyik társ­ke­re­ső olda­lon ismer­ke­dett meg a sér­tet­tel, majd vele össze is köl­tö­zött. Az ugyan­ide beköl­tö­ző élet­tár­sá­ról a nő a sér­tett­nek azt állí­tot­ta, hogy a fél­test­vé­re. Az elkö­ve­tő az együtt­élé­sük 6 hónap­ja alatt – mely­ből a sér­tett két hóna­pot kór­ház­ban töl­tött – 650.000 Ft-ot csalt ki a sértettől.

Az ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett nagyobb kárt okozó csa­lás bűn­tet­te és hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat.

Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 02.08.