Főoldal » Archív » Polgárőrre támadt egy férfi

A vád­lott a pere­mar­to­ni műve­lő­dé­si ház­ban tar­tott bálon ünne­pel­te szü­le­tés­nap­ját, de az este folya­mán élet­tár­sa elve­szí­tet­te a kulcs­cso­mó­ját és a ren­dez­vényt biz­to­sí­tó egyik pol­gár­őrt kér­ték meg, hogy segít­sen a kere­sés­ben. A pol­gár­őr hiába adta oda zseb­lám­pá­ját, a kulcs­cso­mó nem lett meg, a kere­sés siker­te­len­sé­ge miatt pedig a már ittas vád­lott a pol­gár­őrt hibáztatta.

A Veszp­rém Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - Pol­gár­őrök­re támadt