Főoldal » Archív » Prostitúcióra kényszerítette a fiatalkorú lányt

Egy fia­tal haj­dú­had­há­zi férfi a 14 éves part­ne­rét fenye­ge­tés­sel és erő­szak­kal arra kény­sze­rí­tet­te, hogy szá­má­ra a 4-es számú főút mel­lett pros­ti­tu­ált­ként pénzt keres­sen. A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű fér­fit 18. élet­évét be nem töl­tött sze­mély sérel­mé­re erő­szak­kal, fenye­ge­tés­sel elkö­ve­tett kerí­tés bűn­tet­té­vel vádolja.

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - fia­tal­ko­rú prostitúció_vád