Főoldal » Archív » Rablás egy kaposvári lépcsőházban – gyorsított eljárásban 6 évet kapott a rabló

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás kere­té­ben 2014. júni­us 17.-én
bíró­ság elé állí­tott egy elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fit, aki 2014. május 22-
én az esti órák­ban besur­rant egy kapos­vá­ri tár­sas­ház I. eme­le­ti laká­sá­ba, és
onnan zseb­re téve eltu­laj­do­ní­tott egy női karórát.

A Somogy Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye-Rablás egy kapos­vá­ri lépcsőházban