Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Rablás lett a besurranásból

A Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény fel­is­me­ré­sé­re vagy elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te és lopás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat egy 30 éves érdi fér­fi­val szem­ben, míg 24 éves, szin­tén érdi tár­sá­nak lopás bűn­tet­te miatt kell bíró­ság elé áll­nia. A fér­fi­ak 2014 szep­tem­be­ré­ben házak­hoz besur­ran­va pró­bál­tak érté­ke­ket eltu­laj­do­ní­ta­ni, s egyi­kük Bala­ton­fűz­főn az idős sér­tett bán­tal­ma­zá­sá­tól sem riadt vissza.

A Veszp­rém Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye