Főoldal » Archív » Rablás lett a kéregetésből

A Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 46 éves nővel szem­ben, aki 2015. ápri­lis köze­pén, a reg­ge­li órák­ban, a bala­ton­al­má­di piac­ról haza­fe­lé tartó asszony tás­ká­ját elvet­te, majd ami­kor a sér­tett fiá­val együtt utol­ér­te az elkö­ve­tőt, az a fér­fit tér­den rúgva pró­bál­ta a tás­kát meg­tar­ta­ni.

A Veszp­rém Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye