Főoldal » Archív » Rabló támadott egy idős nőre Nyársapáton

Egye­dül élő idős nő házá­ba tört be a gya­nú­sí­tott. Pénzt köve­telt tőle,bántalmazta, a nya­kát szo­rí­tot­ta, majd a ház egyik helyi­sé­gé­be zárta és érté­ke­ket kere­sett a ház­ban. Az asszony­nak sike­rült kimász­ni a ház abla­kán és a szom­széd­ba futott segít­sé­gért. A rend­őrök a gya­nú­sí­tot­tat rövid időn belül elfogták.
A férfi a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes személy
sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel gyanúsítható.

A Pest Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye