Főoldal » Archív » Rabszolgasorban tartották a 63 éves férfit

A Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség zsa­ro­lás és sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te miatt vádat emelt azzal a 27 éves fér­fi­vel és 22 éves nővel szem­ben, akik 2013. már­ci­u­sá­tól a kis­bé­ri lakó­he­lyü­kön egy 63 éves fér­fit hóna­po­kon keresz­tül dol­goz­tat­ták, bán­tal­maz­ták és a nyug­dí­ját is elvették.

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - sze­mé­lyi sza­bad­ság megsértése-04-22