Főoldal » Archív » Rajtavesztettek a besurranó tolvajok

A Kapos­vá­ri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség nagyobb érték­re elkö­ve­tett lopás bűn­tet­té­nek kísér­le­te és más bűn­cse­lek­mény miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban – a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét köve­tő két nap múlva – bíró­ság elé állí­tott három fér­fit, akik egy kadar­kú­ti ház­ból akar­tak kész­pénzt és éksze­re­ket lopni.

A Somogy Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye