Főoldal » Archív » Rendőrautónak hajtott egy férfi a Pilisben

A Pest­vi­dé­ki Nyo­mo­zó Ügyész­ség indít­ványt tett annak a fér­fi­nak az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sá­ra, akit a rend­őrök Dobo­gó­kőn lopás miatt akar­tak meg­ál­lí­ta­ni, ám a férfi elhaj­tott, majd mene­kü­lé­se során a Pilis­ben rend­őr­au­tó­nak ütkö­zött, egy rend­őrt megsebesítve.

A Pest Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye