Főoldal » Archív » Rendőrautót akart leszorítani az ittas motoros

Hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­té­vel, köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­té­vel és jár­mű­ve­ze­tés ittas álla­pot­ban vét­ség elkö­ve­té­sé­vel vádol­ta meg a Sal­gó­tar­já­ni Nyo­mo­zó Ügyész­ség azt a 29 éves fér­fit, aki itta­san veze­tett motor­já­val mene­kült az őt iga­zol­tat­ni akaró rend­őrök elől, miköz­ben a rend­őr­au­tó­nak is nekihajtott.

A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye