Főoldal » Archív » Rendőröknek adták ki magukat a zsarolók - vádemelés

A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség hiva­ta­los minő­ség szín­le­lé­sé­vel elkö­ve­tett zsa­ro­lás kísér­le­te miatt emelt vádat két fér­fi­val szem­ben, akik a vád sze­rint 2014 augusz­tu­sá­ban egy szír vál­lal­ko­zó előtt rend­őrök­nek adtál ki magu­kat és a fér­fit fenye­ge­tés­sel védel­mi pénzt fize­té­sé­re pró­bál­ták kényszeríteni.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség sajtóközleménye