Főoldal » Archív » Rendőrökre támadt a két külföldi

Két oszt­rák férfi 2014. ápri­lis 5-én egy győri szó­ra­ko­zó­he­lyen mula­tott továb­bi három tár­suk­kal. Ennek során szó­vál­tás­ba keve­red­tek a szó­ra­ko­zó­he­lyen lévő szlo­vák állam­pol­gá­rok­kal, majd a szó­vál­tást tett­le­ges­ség követ­te. Az oszt­rák fér­fi­ak a hely­szín­re kiér­ke­ző rend­őr­jár­őrök­kel szem­ben is táma­dó­lag lép­tek fel. A Győri Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 07.16.