Főoldal » Archív » Rendőrökre támadt két nő

Hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak és testi sér­tés miatt emelt vádat a Sal­gó­tar­já­ni Nyo­mo­zó Ügyész­ség két nő ellen, akik 2013. októ­be­ré­ben, Rimó­con két rend­őrt azért bán­tal­maz­tak, hogy férfi roko­nuk elő­ál­lí­tá­sát így aka­dá­lyoz­zák meg.

A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - Rend­őrök­re támadt