Főoldal » Archív » Rendőrökre támadtak a férfiak

A Tata­bá­nyai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség - az elkö­ve­tést köve­tő­en 48 órán belül - hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt ma bíró­ság elé állí­tot­ta azt a két őri­zet­ben lévő fér­fit, akik az intéz­ke­dő rend­őrök­re támad­tak Csatkán.

A Komá­ro­mi Járás­bí­ró­ság az elkö­ve­tők­kel szem­ben - nem jog­erő­sen - bör­tön­bün­te­tést sza­bott ki, ille­tő­leg eltil­tot­ta őket a köz­ügyek gyakorlásától.

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 03.05.