Főoldal » Archív » Rendőrökre támadtak az ittas csendháborítók

A Veszp­ré­mi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt bíró­ság elé állí­tot­ta azt a 20, illet­ve 22 éves fér­fit, akik 2015. decem­ber 21-én Zir­cen a velük szem­ben intéz­ke­dő rend­őrök­re támad­tak, és egyi­kük bán­tal­maz­ta is őket.

Veszp­rém Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 12.29.