Főoldal » Archív » Rendszeresen bántalmazta az édesanyját

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a Velen­cei tó kör­nyé­ki 41 éves fér­fi­val szem­ben, aki 2013. tava­szá­tól a vele egy ház­tar­tás­ban élő édes­any­ját heti rend­sze­res­ség­gel szi­dal­maz­ta, élet­ve­szé­lye­sen fenye­get­te, test­szer­te bán­tal­maz­ta, mely bán­tal­ma­zá­sok követ­kez­té­ben a sér­tett­nek rend­sze­re­sen 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­sei keletkeztek.

A Fejér Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 10.17.