Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Rendszeresen visszapillantó tükrökön vezette le a feszültségét - videóval - a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szol­no­ki Járá­si Ügyész­ség ron­gá­lás bűn­tet­te és garáz­da­ság vét­sé­ge miatt emelt vádat egy szol­no­ki fér­fi­vel szem­ben, aki a rend­őr­ka­pi­tány­ság udva­rán indu­lat­ból három autó vissza­pil­lan­tó tük­rét rúgta le. 

A vád sze­rint a férfi 2023. május 11-én a reg­ge­li órák­ban Szol­no­kon a helyi rend­őr­ka­pi­tány­ság belső udva­rán, egy­mást köve­tő­en három ott par­ko­ló gép­jár­mű vissza­pil­lan­tó tük­ré­be nagy erő­vel bele­rú­gott. Az egyik autó­nak a lég­te­re­lő kere­te letört, míg a másik ket­tő­nek vissza­haj­lott a tükre.

A férfi alig két hét eltel­té­vel Szol­no­kon, másik két sze­mély­gép­ko­csi vissza­pil­lan­tó tük­rét is lerúg­ta. Az egyik­nek nem­csak a vissza­pil­lan­tó tükre tört le, hanem a rúgás­tól a karosszé­ri­á­ja is behor­padt, így a gép­jár­mű­ben 700.000 forint ron­gá­lá­si kár kelet­ke­zett, a másik­nak a tükre kiesett.

Az ügyész­ség a vád­ira­tá­ban a bün­tet­len, cse­lek­mé­nyét meg­bá­nó fér­fi­val szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, és a pró­ba­idő alatt párt­fo­gó fel­ügye­let elren­de­lé­sé­re tett indítványt.

Az ügy­ben a Szol­no­ki Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A rend­őr­ka­pi­tány­ság biz­ton­sá­gi kame­rá­ja által rög­zí­tett fel­vé­te­len a ron­gá­lás látható.