Főoldal » Archív » Részegen betört, majd elaludt a lopott cuccal a kukák mellett

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség lopás vét­sé­ge miatt bíró­ság elé állít­ja azt fér­fit, aki 2014. már­ci­us 7-én, az esti órák­ban, része­gen egy orosz­lá­nyi hét­vé­gi ház hátsó abla­kát betör­te, és onnan lap­to­pot, illet­ve LCD moni­tort lopott 40.000 Ft érték­ben. A férfi ezt köve­tő­en a ház mel­let­ti kukák­nál elaludt, reg­gel arra ébredt, hogy fázik, ezért a lopott hol­mi­val a város­ba indult, de a rend­őrök elfog­ták, és a sér­tett­nek vissza­ad­ták az értékeit.

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye Lopás-03-12