Főoldal » Hírek » Riasztófegyverrel lőtt rá nagybátyjára - fotóval - a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy huszon­éves férfi ellen, aki - a vád sze­rint - riasz­tó­fegy­ver­rel lőtt nagybátyjára.

A vád­irat sze­rint a férfi 2023 janu­ár­já­ban, az esti órák­ban veszett össze nagy­báty­já­val Győr­ben. Végül ott­hagy­ta a rokont, aki ezután több fenye­ge­tő és becs­mér­lő üze­ne­tet kül­dött neki.

Az elkö­ve­tő emi­att ide­ges lett, autó­ba ült, és a nagy­báty­ja által tele­fo­non meg­adott hely­re, egy győri bevá­sár­ló­köz­pont par­ko­ló­já­ba haj­tott. Itt a jár­mű­vel nem állt meg, csak lehúz­ta az abla­kot, és a nála lévő gáz- és riasz­tó­fegy­ver­ből egy lövést adott le nagy­báty­ja irá­nyá­ba, majd távo­zott a helyszínről.

A férfi ellen az ügyész­ség fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett garáz­da­ság miatt emelt vádat. A bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le három évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés. Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a gáz- és riasz­tó­fegy­ver elkob­zá­sát is.

Az ügy­ben az érde­mi dön­tést a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.

A képen az elkö­ve­tés­hez hasz­nált riasz­tó­fegy­ver látható.

Közeli fotó a riasztófegyverről