Főoldal » Archív » Robbantási kísérlet egy budapesti áruház parkolójában - vádemelés

A Buda­pes­ti X. és XVII. Kerü­le­ti Ügyész­ség köz­ve­szély­oko­zás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a 39 éves fér­fi­val szem­ben, aki a vád sze­rint idén ápri­lis­ban egy fővá­ro­si áru­ház par­ko­ló­já­ban meg­kí­sé­relt fel­rob­ban­ta­ni egy gép­ko­csit, miköz­ben mind­ezt kame­rá­val rögzítette.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség sajtóközleménye