Főoldal » Archív » Robbantással fenyegetett a férfi a veszprémi egyetemen

Egy 27 éves férfi 2014. júni­us 3-án, majd más­nap a veszp­ré­mi egye­tem kol­lé­gi­u­má­nak, illet­ve az egye­tem épü­le­te­i­nek fel­rob­ban­tá­sá­val fenye­ge­tő­zött. A Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség köz­ve­széllyel fenye­ge­tés bűn­tet­te miatt 2014. júni­us 30-án gyor­sí­tott eljá­rás kere­té­ben bíró­ság elé állít­ja az elkövetőt.

A Veszp­rém Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 06.25.