Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Rongálás a temető ravatalozójában - bíróság előtt a két fiatalkorú

A fia­tal­ko­rú vád­lot­tak 2014. janu­ár 12-én bemász­tak a nesz­mé­lyi teme­tő rava­ta­lo­zó­já­ba, ahol egy üveg­da­rab­bal a rava­ta­lo­zó falá­ba szí­vet vés­tek, illet­ve több nyel­ven a sze­ret­lek fel­ira­tot kar­col­ták, az asz­ta­lon lévő lila színű lep­let kite­rí­tet­ték és meg­gyúj­tot­ták, a gyer­tya­tar­tó­kat pedig össze­tör­ték. A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett ron­gá­lás vét­sé­ge miatt állít­ja bíró­ság elé a két fiatalkorút.

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - ron­gá­lás a ravatalozóban