Főoldal » Archív » Ruhákat rabolt egy kecskeméti üzletből – bíróság elé állították

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség 2014. ápri­lis 1-én rab­lás bűn­tet­te miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állí­tott egy 23 éves buda­pes­ti fér­fit, aki 2014. már­ci­us 4-én, egy kecs­ke­mé­ti üzlet­ből ruhá­kat lopott, majd a ruhák meg­tar­tá­sa érde­ké­ben az őt tet­ten­érő biz­ton­sá­gi őrt megtámadta.

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye