Főoldal » Archív » Ruhaneműket loptak

A Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség lopás vét­sé­ge miatt emelt vádat három ember ellen, akik áru­há­zi lopá­sok­kal, így ruha­ne­műk eltu­laj­do­ní­tá­sá­val, majd azok eladá­sá­val akar­tak maguk­nak pénzt sze­rez­ni. Az egyik hoz­zá­tar­to­zó­juk­nak a lopott ruhák elrej­té­se miatt, bűn­pár­to­lás vét­sé­gé­ért kell felel­nie.

A Veszp­rém Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye