Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Saját foglya lett egy ittas férfi Tetétlenen

Egy gya­log köz­le­ke­dő ittas férfi kinyi­tot­ta egy utcán par­ko­ló gép­jár­mű hátsó ajta­ját és befe­küdt a rak­tér­be alud­ni, de köz­ben rázá­ró­dott az ajtó. Nem tudta kinyit­ni, ezért belül­ről elkezd­te rug­dos­ni. A zajt a köze­li ház­ban ven­dé­ges­ke­dő embe­rek hal­lot­ták meg, végül ők enged­ték ki az ittas fér­fit az autó­ból. A Püs­pök­la­dá­nyi Járá­si Ügyész­ség kisebb kárt okozó ron­gá­lás vét­sé­ge miatt kez­de­mé­nyez­te a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lott bíró­ság előt­ti fele­lős­ség­re vonását.

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye