Főoldal » Archív » Saját járóbotjával, majd füsttel fojtotta meg idős áldozatát

A Pest Megyei Főügyész­ség külö­nös kegyet­len­ség­gel, a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki előbb járó­bot­tal foj­to­gat­ta idős roko­nát, majd a szo­bát is rágyúj­tot­ta az asszony­ra Kere­pe­sen.

A Pest Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye