Főoldal » Archív » Saját pizsamájával kötözték meg az idős sértettet a rablók, akik olyan súlyosan bántalmazták is, hogy a kórházban belehalt sérüléseibe

 A 40 éves vád­lot­tat halált okozó testi sér­tés­sel, cso­por­to­san és a bűn­cse­lek­mény fel­is­me­ré­sé­re vagy elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál vagy fogya­té­kos­sá­gá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás­sal, erő­szak­kal, éjjel és cso­por­to­san elkö­ve­tett magán­lak­sér­tés­sel és sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­vel vádol­ja az ügyész­ség. Két társa isme­ret­len maradt az eljá­rás során.

A Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye